Aktuellt

36aBehov av att bearbeta förluster?

Höstens Ork-idéprogram startar 30 sept – 4 okt, 2019

Ork-idéprogram, 2019

Önskan om att hjälpa andra?

Kriscoachutbildningen, som bygger på Ork-idéprogrammet, startar med första work-shop 22 – 24 nov 2019.

Kriscoachutbildningens när- var- hur

Alla drabbas av förluster i livet

Förluster kan vara av många slag, exempelvis dödsfall, separationer, allvarlig sjukdom. Alla förluster behöver sörjas. Obearbetad sorg dränerar oss på kraft och hindrar oss från
att må bra. Förmågan till kreativitet och arbetsglädje minskar. Obearbetad sorg kan leda till ohälsa, nedsatt arbetsförmåga och sämre livskvalitet.

Det går att läkas och att hitta livsglädje igen

Ork-idé och Samverkangruppen erbjuder ett handlingsprogram med verksamma redskap för att bearbeta förluster, oavsett om du drabbats nyligen eller för länge sedan.
De bygger på 12-stegsprogrammet och på en helhetssyn av människan.

Att bearbeta förluster – verktyg för att hitta kraft och livsglädje

Utbilda dig till kriscoach

Vill du hjälpa människor i sorg? Behöver du fördjupade kunskaper och fler verktyg som gynnar läkeprocessen? Vill du möta behovet hos människor att samtala om existentiella frågor?

Du erbjuds här en utbildning till Kriscoach med tillämpning av läkande principer, exempelvis hopp, respekt, acceptans, tillit, kärlek, tacksamhet. Dessa vackra ord är kraftkällor som har det gemensamt att när vi tillämpar dem i praktiken fungerar de som ”själsliga läkemedel”. Som kriscoach får du träning i att använda dem.

Produktblad Kriscoach