Våra tjänster

close up photography of hand near window
Photo: Renato Mu 

Föreläsning

“När det som inte får hända sker…”

Varje dag händer det olyckor och katastrofer i vår omvärld. Oftast händer det andra och inte mig själv eller mina närmaste. Men vad gör du som förälder, i din yrkesroll eller som medmänniska den dag det kommer nära inpå?

Föreläsningen innehåller en del där jag berättar min historia följt av ett avsnitt om hur sorgen drabbar hela människan, den långa vägen tillbaka och om hur hopplösheten kan vändas till ett meningsfullt liv.

Många aspekter på kris tas upp, samt en teoretisk modell för hur läkning kan ske. Föreläsningens fokus kan anpassas efter beställarens önskemål exempelvis;

  • Vad behövs för att läkning ska ske?
  • Hur vill människor bli bemötta i krisens olika faser?
  • Barns sorg, manligt och kvinnligt sätt att bearbeta sorg.
  • Vad behöver en krisgrupp för att fungera?
  • Existentiella frågor.