Borgelig begravning

30ab
Jag vill ge ett personligt och fint avsked.

Jag erbjuder en begravningsceremoni utan religiösa inslag. Innehållet bestäms av den avlidnes och de anhörigas önskemål om lokal eller plats för begravningen, dikter, sång, musik och symbolhandlingar. Jag hjälper de anhöriga att skapa en ceremoni som blir personlig.

Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även de som tillhör svenska kyrkan eller något annat samfund. Det vanliga är dock att borgerliga begravningar hålls för dem som utträtt ur kyrkan.

Alla som lämnar kyrkan är inte ateister

Min erfarenhet är att många har en tro på en högre makt, men känner sig inte hemma i kyrkan. Kyrkans inställning till homosexuella, till kvinnliga präster och den avoga inställningen till reinkarnation föranleder mångas utträde ur svenska kyrkan. En borgerlig begravning är därför inte samma sak som en ateistisk begravning. 

begravning_villan2
Villa Fridhem har en fin miljö, både inne och utomhus, för begravning och minnesstund.

I Härnösand används ofta Heliga korsets kapell till borgerliga begravningar. Då tas i regel religiösa symboler bort. Alla har rätt att begravas på kyrkogården oavsett medlemskap i kyrkan.