Sorgbearbetning 

Har du drabbats av sorg och förlust?

Du erbjuds ett handlingsprogram för att bearbeta förluster och gå vidare. Du får hjälp med hållbara redskap för läkning.

Sorg

Sorg berör oss alla och det är en naturlig reaktion på en förlust.
Förluster kan vara av många slag; dödsfall, separationer, förlorat arbete, ofrivillig barnlöshet, allvarlig sjukdom, ekonomisk förlust.

Ofta förhindras naturlig sorgbearbetning av att vi inte fått lära oss denna livskunskap eller att vi saknat det stöd vi så intensivt behövt. Myter som hindrar sorgbearbetning kan vara “Stark och duktig”, “Tiden läker alla sår” vilket försvårar den naturliga sorgbearbetningen.

Många har burit sin sorg länge och förluster som lämnats obearbetade ger spår i kropp och själ. Det finns möjligheter att fullborda det som lämnats ofullständigt.

Det är aldrig för sent att bearbeta sorg

Förluster kan vara av många slag; dödsfall, skilsmässa, separationer, allvarliga sjukdom, ofrivillig barnlöshet, arbetslöshet med mera.

Vi träffas i grupp vid för att få kunskap, dela varandras historia och uttrycka det som behövs för att bearbeta och fullborda sorgen.

Kurstillfällen och information